Varainhoito

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Goldin varat sijoitetaan pääosin sellaisten yritysten julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai jalostustoiminnasta. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy ja rahastoyhtiönä toimii EAB Rahastoyhtiö Oy.

tutustu sijoitusrahastoon

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden kotipaikka ja pääpörssinoteerauspaikka on Iso-Britannia ja/tai joiden liiketoiminnasta suuri osa on riippuvaista Yhdistyneiden kuningaskunnan talouden kehityksestä. Zenito Oy toimii rahaston salkunhoitajana ja rahastoyhtiönä toimii EAB Rahastoyhtiö Oy.

tutustu sijoitusrahastoon

Sijoitusrahasto Fourton Hannibal

Sijoitusrahasto Fourton Hannibal sijoittaa sellaisiin etupäässä vähävelkaisiin eurooppalaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvon pörssissä arvioidaan olevan merkittävän alhainen suhteessa yhtiön taseomaisuuteen ja tuloksentekokykyyn. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy ja rahastoyhtiönä Fourton Oy.

Fourton Hannibalin sijoitusstrategia.
(Lähde: Fourton Oy)

tutustu sijoitusrahastoon

YKSILÖLLINEN OMAISUUDENHOITO

Salkunhoito tai sijoitusneuvonta perustuu Zenito Oy:n ja yksittäisen asiakkaan välillä solmittuun omaisuudenhoito- tai sijoitusneuvontasopimukseen.

Zenostock

HUIPPULUOKAN APUVÄLINE SIJOITTAJALLE

Zenito Oy:n toinen toiminta-alue on osakkeista kiinnostuneelle yleisölle suunnattu internetpohjainen palvelu. Zenostock on kehitetty Zenito Oy:n oman sijoitustoiminnan keskeiseksi apuvälineeksi ja sitä käytetään edullisten osakkeiden etsimiseen, tutkimiseen ja seuraamiseen.

Zenostock

Tietoa Zenito Oy:stä ja sen tarjoamista
sijoitus- ja oheispalveluista

lataa

Tietosuojaseloste

lataa

Kestävyys­riskien huomioon­ottaminen omaisuuden­hoidon sijoitus­päätöksissä ja sijoitus­neuvonnassa, palkitsemis­periaatteiden johdonmukaisuus kestävyys­riskien huomioon­ottamisen kanssa, sijoitus­päätösten haitallisia vaikutuksia kestävyys­tekijöihin ja rahoitus­tuotetta koskeva SFDR-asetuksen mukainen lauseke

lataa

Palveluntarjoajat rahoitusvälinelajeittain - 2022

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2021

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2020

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2019

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2018

lataa

Omistajaohjaus

lataa