Varainhoito

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Goldin varat sijoitetaan pääosin sellaisten yritysten julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai jalostustoiminnasta. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy ja rahastoyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy.

tutustu sijoitusrahastoon

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden kotipaikka ja pääpörssinoteerauspaikka on Iso-Britannia ja/tai joiden liiketoiminnasta suuri osa on riippuvaista Yhdistyneiden kuningaskunnan talouden kehityksestä. Zenito Oy toimii rahaston salkunhoitajana ja rahastoyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy.

tutustu sijoitusrahastoon

Sijoitusrahasto Evli Hannibal

Sijoitusrahasto Evli Hannibal sijoittaa sellaisiin etupäässä vähävelkaisiin eurooppalaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvon pörssissä arvioidaan olevan merkittävän alhainen suhteessa yhtiön taseomaisuuteen ja tuloksentekokykyyn. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy ja rahastoyhtiönä Evli-Rahastoyhtiö Oy.

tutustu sijoitusrahastoon

YKSILÖLLINEN OMAISUUDENHOITO

Salkunhoito tai sijoitusneuvonta perustuu Zenito Oy:n ja yksittäisen asiakkaan välillä solmittuun omaisuudenhoito- tai sijoitusneuvontasopimukseen.

Zenostock

HUIPPULUOKAN APUVÄLINE SIJOITTAJALLE

Zenito Oy:n toinen toiminta-alue on osakkeista kiinnostuneelle yleisölle suunnattu internetpohjainen palvelu. Zenostock on kehitetty Zenito Oy:n oman sijoitustoiminnan keskeiseksi apuvälineeksi ja sitä käytetään edullisten osakkeiden etsimiseen, tutkimiseen ja seuraamiseen.

Zenostock

Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitusrahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja.

Rahastoesitteet ja avaintietoasiakirjat suomenkieliset, kts. https://www.evli.com/.

Huom! Zenito Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastojen osuuksia koskeva merkintä- ja lunastustoimeksiantoihin liittyvä menettelytapa on muuttunut. Zenito Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastoja koskevat rahastotoimeksiannot toimitetaan vastaisuudessa My Evli -verkkopalvelun kautta, kts. https://www.evli.com/. Mikäli asiakas ei halua avata asiakkuutta Evliin, tulee asiakkaan lunastaa kaikki osuudet. Tässä tapauksessa pyydetään asiakasta olemaan yhteydessä Zenito Oy:öön (info@zenito.fi) ja pyytämään lunastuslomaketta, jonka osalta Zenito Oy ohjeistaa miten toimia.

Tietoa Zenito Oy:stä ja sen tarjoamista
sijoitus- ja oheispalveluista

lataa

Tietosuojaseloste

lataa

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Kestävyysriskien huomioonottaminen omaisuudenhoidon sijoituspäätöksissä ja sijoitusneuvonnassa / Kestävyysriskien vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat tarjottujen rahoitustuotteiden tuottoon / Palkitsemisperiaatteiden johdonmukaisuus kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa / Rahoitustuotetta koskeva taksonomia-asetuksen mukainen lauseke

Omaisuudenhoito

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Sijoitusneuvonta

Sijoitusneuvonnan pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

lataa

Palveluntarjoajat rahoitusvälinelajeittain - 2024

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2023

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2022

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2021

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2020

lataa

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta - 2019

lataa

Omistajaohjaus

lataa