Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold

Rahaston varat sijoitetaan pääosin sellaisten yritysten julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai jalostustoiminnasta.

Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitusrahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja.

Rahastoesite ja avaintietoasiakirja suomenkieliset. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy (Döbelninkatu 2 E 29 00260 Helsinki) ja rahastoyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy (Aleksanterinkatu 19, PL 1081, 00101 Helsinki)

Huom! Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuuksia koskeva merkintä- ja lunastustoimeksiantoihin liittyvä menettelytapa on muuttunut. Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa koskevat rahastotoimeksiannot toimitetaan vastaisuudessa My Evli -verkkopalvelun kautta, kts. https://www.evli.com/. Mikäli asiakas ei halua avata asiakkuutta Evliin, tulee asiakkaan lunastaa kaikki osuudet. Tässä tapauksessa pyydetään asiakasta olemaan yhteydessä Zenito Oy:öön (info@zenito.fi) ja pyytämään lunastuslomaketta, jonka osalta Zenito Oy ohjeistaa miten toimia.


 

Rahaston arvo:

Rahasto käynnistettiin 2016-01-25

Miksi Zenito Silver and Gold rahasto?

Arvometallikaivosyhtiöiden pörssiarvot

Tätä kirjoittaessa arvometalliyhtiöiden arvot pörssissä ovat laskenneet voimakkaasti neljän vuoden ajan osakemarkkinoiden yleisen kehityksen ollessa samanaikaisesti nouseva. Seurauksena tästä monen arvometallia tuottavan kaivosyhtiön markkina-arvo pörssissä on saavuttanut kaikkien aikojen alhaisimman tason suhteessa niiden omaisuuden kirjanpitoarvoon ja esiintymien laskennalliseen metalliarvoon (kuva 1, kuva 2 ja kuva 3).

Esimerkiksi maailman suurimman kultayhtiön Newmont Miningin pörssiarvon suhde liikevaihtoon on tällä hetkellä 1.5. Vuodesta 1984 vuoden 2015 joulukuuhun asti laskettu 31 vuoden markkina-arvon ja liikevaihdon suhteen mediaanitaso on 4.12. Tämän hetken taso on 31 vuoden jakson alhaisin ja 36.4 % historiallisesta ‘normaalitasosta’ (kuva 4)

Kulta hopea ja platina

Kullan, hopean ja platinan yksikkö on unssi (yksi troy unssi = 31 grammaa). Joulukuun 14. päivänä 2015 yksi unssi kultaa maksoi 1068, hopeaa 13,72 ja platinaa 842 dollaria. Jos täyttäisit yhden maitotölkin näillä arvometalleilla sen hinnaksi tulisi 664 019 dollaria kullan osalta, platinan 580 707 dollaria ja hopean 4 727 dollaria.

Kultaa, platinaa ja hopeaa kutsutaan arvometalleiksi, koska niitä esiintyy luonnossa hyvin vähän. Lasketaan, että kullan keskimääräinen esiintyvyys maailman maaperässä on 0.005 osaa per miljoona. Maailmassa tuotetaan ja ostetaan vuodessa noin 7 miljoonaa unssia platinaa, noin 120 miljoonaa unssia kultaa ja noin 990 miljoonaa unssia hopeaa.

Nämä tuotantomäärät riittäisivät täyttämään kuution, jonka sivupituus olisi platinan osalta 2 metriä, kullan osalta 5.9 metriä ja hopean osalta 14 metriä. Kaikki aikojen alusta koskaan tuotettu kulta mahtuisi noin 20 metrin kuutioon.

Arvometallia tuottavat kaivosyhtiöt

Suurimman osan maailman kullasta, hopeasta ja platinasta tuottavat ja esiintymät omistavat kaivosyhtiöt, joista merkittävä osa ovat julkisesti noteerattuja (etupäässä Lontoon, New Yorkin, Toronton ja Melbournen pörsseissä). Arvometalli-kaivosyhtiöiden omaisuus koostuu yhtäältä toimivista kaivoksista ja toisaalta arvometalliesiintymistä. Yhtiöt voidaan karkeasti jakaa metallia jo tuottaviin yhtiöihin ja niitä etsiviin yhtiöihin. Moni tekee tietysti molempia ja moni tuottaa useita arvo- ja myös muita metallilaatuja.

Zenito Silver and Gold tulee sijoittamaan voittopuolisesti suurempiin metallia tuottaviin yhtiöihin ja suosii vähävelkaisuutta ja alhaisia tuotantokustannuksia.

Mitä on tapahtunut?

Arvometallien tuotantomäärät ovat kasvaneet 2000-luvun aikana samanaikaisesti, kun hinnat nousivat voimakkaasti aina vuoteen 2012/2013 asti (kuva 5). Samanaikaisesti uusia esiintymiä löydetään kuitenkin yhä vähemmän. Vuosi 1995 oli uusien löytöjen huippuvuosi ja tänä vuonna tai vuonna 2016 arvioidaan yleisesti saavuttavan kultatuotannon huipun. Puhutaan termistä “peak gold” (kuva 6).

Kehitys on johtanut kultaesiintymien keskimääräisten pitoisuuksien laskuun ja tuotannon unssikustannusten nousuun. Kullan tuotantomäärien arvioidaan siis kääntyvän laskuun.

Kun arvometallien hinnat lähtivät merkittävään laskuun yhtiöiden kannattavuustasot laskivat rajusti tuotantokustannusten jäädessä korkealle tasolle.

Yhtiöiden pörssiarvot ovat siksi romahtaneet ennennäkemättömän syvälle. Arvometalleja tuottavien kaivosyhtiöiden arvon suhde itse arvometallin hintaan on nyt poikkeuksellisen alhainen. Arvometalliyhtiöiden tuotantokustannukset ovat nyt kääntyneet laskusuuntaan.

Kullan, platinan ja hopean markkinat ja hintakehitys

Hopea ja platina eroavat kullasta siinä, että niiden teolliset käyttökohteet näyttelevät paljon suurempaa osaa kokonaiskysynnästä (taulukot 1, 2 ja 3). Maailman hopeatuotannosta n. 58 % menee teolliseen käyttöön ja platinan tuotannosta 67 %. Kullan vuosituotannosta ainoastaan runsas kymmenys menee teollisuuteen (elektroniikka ja lääketeollisuus). Suurin osa kullasta (63 %) menee koruihin ja erityisesti koruihin Intiassa ja Kiinassa, joissa maissa kultakorut nähdään erityisesti naisille tyypillisenä säästämisenä oman ja perheen tulevaisuuden varalle.

Arvometallien ja erityisesti kullan kysyntään ja arvoon vaikuttavat myös suuresti markkinatoimijoiden käsitykset maailman talouden yleisestä kehityksestä ja erityisesti rahapolitiikasta. Tyypillisesti arvometallien sijoituskysyntä ja hinnat ovat nousseet epävarmoina taloudellisina aikoina. Kullan ja hopean yksi keskeinen ominaisuus on ollut niiden vuosituhansia kestänyt kyky säilyttää arvoa kaikissa olosuhteissa.

Zenito - 15.12.2015USAn ja Euroopan markkina-arvoltaan 20 suurimman pörssiyhtiön (pslk pankki ja vakuutus) keskimääräinen kurssikehitys vuodesta 2005 verrattuna kahdenkymmenen arvometallia tuottavan yhtiön keskimääräiseen osakekehitykseen. (Lähde: Zenostock ©)


Kulta-, hopea-, platina- ja timanttituottajista koostuvan 32 yhtiön pörssiarvostuksen ja taoluden kehitys 2005-2015. (Lähde: Zenostock ©)


Newmont Mining Ltd osakekanan markkina-arvon ja yhtiön liikevaihdon suhteen kehitys jaksolla 1984-2015 suhteessa saman suhteen mediaanitasoon jaksolla


Kullan hinta, kullan käteistuotantokustannus ja kullan tuotantokustannus, 2002-2014 (Lähde: CPM Gold Yearbook 2015)


Uusia kultaesiintymiä ja kullan tuotanto, ‘Peak gold’ (Lähde: Goldcorp Ltd esitysmateriaali)


Kullan tuotanto ja kysyntä, 2014. (Lähde: CPM Gold Yearbook 2015)


Hopean tuotanto ja kysyntä, 2014. (Lähde: CPM Silver Yearbook 2015)


Platinan tuotanto ja kysyntä, 2015e (Lähde: CPM Platinum Group Metals Yearbook 2015)