Zenito UK Value Fund

Zenito perustaa uuden osakerahaston, jonka varat rahaston toiminnan alkaessa sijoitetaan sellaisiin brittiläisiin pörssi­noteerat­tuihin yrityksiin, joiden markkina-arvot pörssissä ovat kärsineet selvästi Brexitin ja pandemia­kriisin yhteis­vaiku­tuksen seurauksena (kuvat 1-4).

Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitusrahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja.

Rahastoesite ja avaintietoasiakirja suomenkieliset. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy (Döbelninkatu 2 E 29 00260 Helsinki) ja rahastoyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy (Aleksanterinkatu 19, PL 1081, 00101 Helsinki)

Huom! Zenito UK Value Fund -sijoitusrahaston osuuksia koskeva merkintä- ja lunastustoimeksiantoihin liittyvä menettelytapa on muuttunut. Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastoa koskevat rahastotoimeksiannot toimitetaan vastaisuudessa My Evli -verkkopalvelun kautta, kts. https://www.evli.com/. Mikäli asiakas ei halua avata asiakkuutta Evliin, tulee asiakkaan lunastaa kaikki osuudet. Tässä tapauksessa pyydetään asiakasta olemaan yhteydessä Zenito Oy:öön (info@zenito.fi) ja pyytämään lunastuslomaketta, jonka osalta Zenito Oy ohjeistaa miten toimia.


 

Rahaston arvo:

Rahasto käynnistettiin 2021-04-20

Zenito UK Value Fund

Salkku

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund aloittaa osakesalkulla jonka keskimääräisen markkina-arvon ja oman pääoman suhde on lähellä kuluneen kymmenen vuoden jakson alinta tasoa, vuositasolla tarkasteltuna, samalla kun esimerkiksi Euroopan osakemarkkinoiden markkina-arvoltaan 10 suurimman yrityksen vastaava kuvaaja on kymmenvuotisjakson huipulla (kuvat 1-4) – ”Ten year low vs All time high”.

Meitä kiinnostava brittiläisen vähittäiskauppasektorin osalta vastaava vertailu kuvissa 5 ja 6 – ”Ten year low vs All time high”.

Osta valittuja brittiosakkeita murto-osaan kotimaisten osakkeiden hinnoista

Ehkä joku muistaa 1990-luvun kotimaisen osakemarkkinan jolloin sijoitustutkimusten osana löytyi vakiokappale joka käsitteli suomalaisten osakkeiden alempaa pörssihinnoittelua suhteessa ulkomaisiin verrokiyrityksiin. Tämä tilanne on sittemmin muuttunut dramaattisesti ja on nyt monessa tapauksessa päinvastainen (ja hyvä niin). Brittiosakenäkökulmasta tilanne on kuitenkin osittain suorastaan käsittämätön (kuvat 7 ja 8). Näiden käppyröiden keskinäinen asento ei oletettavasti vaan voi pysyä tälläisenä – ”Ten year low vs All time high”.

Brittitalous

Yhdistyneiden kuningaskuntien talous on sanalla sanottuna ’kuralla’. Bruttokansantuote on kärsinyt enemmän kuin monessa muussa maassa koko Brexitin jälkeisen ajan, pandemiatoimenpiteet ovat räjäyttäneet valtion budjettialijäämän ja maan vaihtotase on pahasti pakkasella. Valtionvelka saavutti juuri bruttokansantuotteen määrän ja keskuspankin tase lähentelee puolta BKT:stä. Punta ei ole kuitenkaan enää vähään aikaan heikentynyt johtuen tietysti siitä, että muut päävaluutta-alueet ovat vähintään samassa hankalassa tilanteessa. Euron, punnan, dollarin tai jenin keskinäisen hyvyyden tai huonouden arviointi on liki toivoton tehtävä koska kaikkien todellinen laatu on valtioden ylivelkaantumisesta ja setelirahoituksesta johtuen vähintäänkin kyseenalainen. Katso brittitaloutta kuvaavaa zenostock.com -palvelun UK 2/2021-raportista lainattua viiden kuvan sarjaa tämän tekstin vierestä ja alta.

Oletukset, riskit ja arvonkehitystä rasittavat ylimääräiset kulut

Zenito UK Value Fund on korkean riskin osakerahasto. Rahaston sijoitustoiminnan alkaessa se nojautuu kolmeen keskeiseen oletukseen:

 1. pandemia on lieventymässä ja lopulta poistumassa,
 2. britit kansana ja valtiona löytävät tapoja pärjätä Brexitin ja maan hauraan ja haavoittuvan taloustilanteen kanssa ja
 3. Englanti on kuitenkin Englanti, eiköhän ne pärjää – ovat ennenkin.

Oletukset voivat osoittautua vääriksi ja kun tähän lisätään se tosiasia, että länsimaailman yleinen taloudellinen tila on hyvin heikko ja häiriöaltis on selvää, että rahaston tappioriskit ovat suuret. Rahastoon sijoittamisen riskiä kasvattaa lisäksi suuri puntariski.

Rahaston tuottokehitystä tulee myös rasittamaan Englannin valtion perimä korkea puolen prosentin osakkeiden kaupankäyntivero.

Rahaston tavoite

Näkemyksemme on, että sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund tulee kehittymään selvästi paremmin kuin suurin osa muiden Länsi-Eurooppalaisten ja Pohjois-Amerikkalaisten osakemarkkinoiden osat, koska osakkeistamme maksamat hinnat ovat alhaisemmat. Rahaston absoluuttista tuottokehitystä emme uskalla arvioida. Rahaston vertailuindeksi on laajan brittosakemarkkinan kehitystä mittaava FTSE All Share-indeksi.

Rule Britannia!

Zenito Oy 29.3.2021

Zenito Oy:n sijoitusmarkkinanäkemyksestä maaliskuussa 2021

Tätä kirjoittaessa, maaliskuuussa 2021, Zenito näkee tulevaisuuden yleisesti valoisana mutta sijoitusmarkkinoiden näkymiä valitettavasti ei välttämättä. Syy on länsivaltioiden valtiontalouksien ja rahapolitiikan hälyttävä ja kestämätön tila sekä setelirahoitustoiminnan ytimeen asti myrkyttämä perinteinen korkosijoitusvaihtoehto. Perinteinen turvasatama, valtion obligaatio, on siksi nykyään poissuljettu sijoitusvaihtoehto (tilanteessa jossa obligaatiosijoittajien tarve on suurempi kuin koskaan) ja hyvin monen muunkin sijoituskohteen hinta on ennätyskorkea. Sijoitussalkkujen rakentaminen on siksi tällä hetkellä vaikeata ja tappioriskejä on nähtävä melkein omaisuusluokasta riippumatta suurina.

Me emme nyktilanteeseen muuta keksi kuin, että sijoitussalkut ainakin voisivat sisältää seuraavat kolme komponentttia:

 1. Halpoja* osakkeita,
 2. kultaa ja hopeaa muodossa tai toisessa sekä
 3. käteistä.

Lisäksi näin epävarmoina aikoina lienee syytä seurata sitä, että sijoitussalkun rahaksimuutettavuus on riittävä. Lähestyvä hyvin vaikea lisäkysymys on se mitä ja koska lopulta tapahtuu käteisen arvolle? Zenito on nimittäin vakuuttunut siitä, että päävaluuttojen todellinen ja lopullinen arvo, tavalla tai toisella, tulee heikkenemään, mahdollisesti rajusti. Sijoitusmarkkinoiden kompassineula pyörii ympyrää.

Sijoitusrahaston Zenito UK Value Fund luokittelemme ryhmään ‘halpoja osakkeita’

*= ’halvalla’ tarkoitamme tilannetta jossa yrityksen markkina-arvo pörssissä sijoitushetkellä on mahdollisimman selvästi ja yksinkertaiseen ja perinteiseen laskutapaan nojautuen alhaisempi kuin yrityksen omaisuuserien arvo. Mitä suurempi ja selvempi tämä arvioitu aliarvostus, sen parempi tietysti.Zenito UK value fund - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Kuva 1: Zenito UK value fund - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Euro TOP 10 MCAP - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Kuva 2: Euro TOP 10 MCAP - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Zenito UK value fund - P/B vs. 'normaalitaso'

Kuva 3: Zenito UK value fund - P/B vs. "normaalitaso"

Euro TOP 10 MCAP - P/B vs. 'normaalitaso'

Kuva 4: Euro TOP 10 MCAP - P/B vs. "normaalitaso"

Kuvat 1-4 Zenito UK Value Fund omistusten pörssiarvostus verrattuna Euroopan osakemarkkinoiden markkina-arvoltaan kymmenen suurimman osakkeen salkkuun (aakkosjärjestyksessä: Accenture, Anheuser-Busch, ASML, L'Oréal, LVMH, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, Roche Holding, SAP). Kuvaajat piirretty päättyen 26.3.2021 osakekursseihin. Zenito UK Value Fund-rahaston sisältönä on käytetty 45 osaketta, joista rahaston varsinainen lähtösalkun koostumus suurimmaksi osaksi tullaan valitsemaan. Lähde: www.zenostock.com


UK Retail 10 - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Kuva 5: UK Retail 10 - Oma pääoma vs. markkina-arvo

EU Retail 10 - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Kuva 6: EU Retail 10 - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Kuvat 5 ja 6 Kokoelma brittiläisiä vähittäiskauppa-alan yhtiöitä verrattuna muun Euroopan markkina-arvoltaan kymmenen suurimman vähittäiskauppa-alan pörssiyhtiöön. Kuvaajat piiretty päättyen 26.3.2021 osakekursseihin. Lähde: www.zenostock.com


Finland Home market

 1. Elisa Oyj
 2. Fortum Oyj
 3. Kamux Oyj
 4. Kesko Oyj
 5. Terveystalo Oyj
 6. Tokmanni Group Oyj
Finland Home Market - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Kuva 8: Finland Home Market - Oma pääoma vs. markkina-arvo

Kuvat 7 ja 8 Kokoelma brittiläisiä kotimarkkinayrityksia (markkina-arvon ja oman pääoman kehitys) verrattuna kokoelmaan suomalaisia kotimarkkinayrityksiä (vähittäiskauppa, puhelintoiminta, sähkön/kaasun tuotanto ja jakelu sekä terveydenhoito). Kuvaajat piiretty päättyen 26.3.2021 osakekursseihin. Lähde: www.zenostock.com


VIISI BRITTITALOUDEN TILAA JA KEHITYSTÄ KUVAAVAA AIKASARJAA

U.K. gross domestic product

Bank of England balance sheet

U.K. cumulative monthly budget deficit

U.K. current account balance, £ million vs. % of GDP

Exchange rate