Zenito Oy:s principer angående ansvarsfull investeringsverksamhet

Zenito Oy agerar ansvarsfullt inom investeringsrådgivning, samt sina förvaltade mandat, vid val av placeringsfondernas investeringsobjekt, samt inom företagets egna affärsverksmhet. Detta betyder beaktande av miljöaspekter, sociala faktorer samt god bolagsstyrning (Environment, Social, Corporate Governance, dvs. ESG-aspekter). I Zenito Oy ligger ansvaret, för att ESG-aspekterna beaktas som en del av investeringsprocessen, hos portföljförvaltaren.

Ur Zenito Oy:s synvinkel är ändamålet för en ansvarsfull investerare att uppnå en god portföljavkastning. Företag som beaktar ESG-synpunkterna sköter oftast även sina finansiella ålägganden väl, således minimerande investerarens risk. De bästa chanserna till en god avkastning på lång sikt, har en investerare, som även strävar efter att beakta faktorer utanför den traditionella finansiella rapporteringen och som känner sina investeringsobjekt.

Zenito Oy är i regel inte aktivt på företagens bolagsstämmor. Zenito Oy strävar efter att främja ansvarsfull investeringsverksamhet i samråd med andra investerare. Zenito Oy har beviljats medlemsskap, i ansvarsfullt agerande inom investeringsverksamhet främjande FINSIF rf (Finland’s Sustainable Investment Forum), och vill för sin del vara delaktigt i att främja och förstärka förverkligandet av ansvarsfullt agerande inom investeringsverksamheten. Zenito Oy strävar med sin verksamhet efter att påverka, så att företag skulle agera allt mera ansvarsfullt i framtiden.

Petter Langenskiöld Verkställande direktör / Portföljförvaltning + 358 50 5638933
f 1967, EL, har en omfattande erfarenhet av placeringsbranschen i olika uppgifter sedan 1990: assistent och forskare vid Svenska handelshögskolan, aktieanalytiker AG Bankirfirma Oy Ab (Gyllenberg), chefsanalytiker och portföljförvaltare Norvestia Oyj, portföljförvaltare Seligson & Co och eQ Bank Oy samt portföljförvaltare Fourton Oy.
Henrik Kyynäräinen Administration +358 40 5900128
f 1975, EM, har mångårig och -sidig erfarenhet av specialistuppgifter inom placerings- och finansieringsbranschen, där han verkat inom utlåning på Nordea Bank Oyj, som analytiker vid Eficor Corporate Finance Oy, som portföljförvaltare vid eQ Bank Oy, placeringsdirektör vid Optiomi Invest Oy och med produktutvecklingsuppgifter vid Quantum Partners Oy.
Sarianna Paju Administration / Back-office +358 50 565 8140
f. 1974, Tradenom, har erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom bank- och finansbranschen bl.a. som finansieringsassistent och förman för tjänster på Sampo Rahoitus Oy, företagstjänsterådgivare på Helsingfors OP Banken samt back office -specialist på OP-Private.

styrelse

Ordförande

Niclas Diesen, verkställande direktör
K. Hartwall Invest Oy Ab

Medlem

Petter Langenskiöld

Medlem

Tommi Mäkelä, placeringschef
Apteekkien Eläkekassa