Zenito Oy

Zenito Oy är en del av Evli koncernen från och med 31.1.2024. Läs mer på finska.

Zenito Oy:s verksamhet baserar sig på traditionell och fördomsfri ‘value-investing’ med en utgångspunkt i företags- och bokslutsanalys.

Finansinspektionen beviljade Zenito Oy koncession den 11.8.2014.

Kapitalförvaltning

Zenito förvaltar Zenito förvaltar tre aktiefonder, Placeringsfonden Evli Hannibal, Placeringsfonden Zenito Silver and Gold, Placeringsfonden Zenito UK Value Fund och Placeringsfonden. Utöver detta sköter vi ett antal individuella kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningsuppdrag.

Placeringsfonden Evli Hannibal placerar sina medel i sådana, gärna lågt skuldsatta, europeiska börsbolag vars marknadsvärde på börsen bedöms vara ovanligt lågt i relation till företagens förmögenhet samt vinst- och dividendkapacitet. Petter Langenskiöld har varit Hannibal -fondens ansvarige portföljförvaltare sedan fondens grundande år 2007.

Den 25. januari 2016 inledde Placeringsfonden Zenito Silver and Gold sin verksamhet. Fonden är den enda i sitt slag i Norden och placerar sina medel huvudsakligen i guld-, silver-, platinum- och diamantgruvbolags aktier. Du kan bekanta dig närmare med fondens bakgrund, dess placeringsstrategi och idé under sektionen Tjänster på våra hemsidor.

Den 20. april 2021 inledde Placeringsfonden Zenito UK Value Fund sin verksamhet. Fondens placerar sina medel huvudsakligen i sådana offentligt noterade företags aktier vars hemvist och huvudsakliga börsnoteringsort är Storbritannien och/eller vars affärsverksamhet till stor del är beroende av utvecklingen av den brittiska ekonomin. Du kan bekanta dig närmare med fondens bakgrund, dess placeringsstrategi och idé under sektionen Tjänster på våra hemsidor.

Uppgifter med anknytning till hållbarhet

Bekanta dig med Zenito Oy:s uppgifter med anknytning till hållbarhet här.

Principerna angående ansvarsfull investeringsverksamhet

Zenito Oy har beviljats medlemsskap, i ansvarsfullt agerande inom investeringsverksamhet främjande FINSIF rf (Finland’s Sustainable Investment Forum), och vill för sin del vara delaktigt i att främja och förstärka förverkligandet av ansvarsfullt agerande inom investeringsverksamheten. Zenito Oy strävar med sin verksamhet efter att påverka, så att företag skulle agera allt mera ansvarsfullt i framtiden.

Bekanta dig med Zenito Oy:s principer angående ansvarsfull investeringsverksamhet här.

www.zenostock.com

Zenito Oy:s verksamhet grundar sig på att söka efter och bedöma enskilda företag vars värde i förhållande till sin ekonomiska situation förefaller vara för lågt på börsen. Detta arbete baserar sig på metoder och hjälpmedel som utvecklats under över två årtionden av praktisk och profesionell resultatansvarig portföljförvaltning. Samtliga aktier vi investerat i, har vi funnit med hjälp av vårt sök- och analysverktyg utvecklat av Zenito Oy. Detta prima verktyg, www.zenostock.com, öppnades också för den aktieintresserade allmänheten som en trespråkig nättjänst år 2015.

  • 25.1.2017 fyller Placeringsfonden Zenito Silver and Gold ett år. Värdestegringen sedan start för fondens C-andel var då 156 %. Detta var vid den tidpunkten den högsta årsavkastningen av samtliga fondandelar, alla kategorier, enligt www.morningstar.fi -tjänsten. Över 19.000 st fondandelar.
  • 3/2017 Fourton Hannibal bästa 1 och näst bästa 5 årsavkastningen av samtliga i Finland registrerade aktiefonder med inriktningen europeiska aktier (Sijoitustutkimus)
  • Fourton Hannibal den högst avkastande Europa-aktiefonden i hela Europa år 2016 (källa: www.morningstar.fi)
  • 2001 Bästa aktiefondsavkastningen i Europa (Wall Street Journal, 16.1.2002)
  • “Samtliga aktier har hittats med hjälp av Zenostock.com”
Petter Langenskiöld Verkställande direktör / Portföljförvaltning + 358 50 5638933
f 1967, EL, har en omfattande erfarenhet av placeringsbranschen i olika uppgifter sedan 1990: assistent och forskare vid Svenska handelshögskolan, aktieanalytiker AG Bankirfirma Oy Ab (Gyllenberg), chefsanalytiker och portföljförvaltare Norvestia Oyj, portföljförvaltare Seligson & Co och eQ Bank Oy samt portföljförvaltare Fourton Oy.
Henrik Kyynäräinen Administration +358 40 5900128
f 1975, EM, har mångårig och -sidig erfarenhet av specialistuppgifter inom placerings- och finansieringsbranschen, där han verkat inom utlåning på Nordea Bank Oyj, som analytiker vid Eficor Corporate Finance Oy, som portföljförvaltare vid eQ Bank Oy, placeringsdirektör vid Optiomi Invest Oy och med produktutvecklingsuppgifter vid Quantum Partners Oy.
Sarianna Paju Administration / Back-office +358 50 565 8140
f. 1974, Tradenom, har erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom bank- och finansbranschen bl.a. som finansieringsassistent och förman för tjänster på Sampo Rahoitus Oy, företagstjänsterådgivare på Helsingfors OP Banken samt back office -specialist på OP-Private.

styrelse

Ordförande

Maunu Lehtimäki, verkställande direktör,
Evli Abp

Medlem

Petter Langenskiöld

Medlem

Kim Pessala, verkställande direktör,
Evli-Fondbolag Ab

SAMARBETSPARTNERS

Evli-Fondbolag Ab är ett fondbolag som admininstrerar förvaltningen av Placeringsfonden Evli Hannibal, Placeringsfonden Zenito Silver and Gold och Placeringsfonden Zenito UK Value Fund. Mellan Evli-Fondbolag Ab och Zenito Oy har ingåtts ett outsourcing-avtal gällande portföljförvaltningen av fonderna Evli Hannibal, Zenito Silver and Gold och Zenito UK Value Fund.

Enligt outsourcing-avtalet ansvarar Zenito Oy självständigt för fondernas portföljförvaltning och placeringsbeslut. EL Petter Langenskiöld fungerar som fondernas ansvariga förvaltare.

Zenito Oy:s compliance-funktion har outsourcats till JLM Law Oy och dess verkställande direktör, jur.kand EM Jaana Immonen. JLM Law Oy är en juridisk byrå specialiserad på att tillhandahålla compliance-tjänster för olika värdepappersföretag.

Zenito Oy:s revisor är CGR-samfundet Grant Thornton Oy, som huvudansvarig revisor CGR Satu Peltonen.

ZENITO OY:S KONCESSION

1) Kapitalförvaltning, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 4 momentet 2) Investeringsrådgivning, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 5 momentet 3) Förmedling av order, enligt lagen om placeringstjänster 1. kap. 11§ 1 momentet 4) Sidotjänster, enligt lagen om placeringstjänster 2. kap. 3§ 8 momentet Företaget har inte rätt att inneha kundmedel