KAPITALFÖRVALTNING

Placeringsfond Zenito Silver and Gold

Fonden placerar sina medel huvudsakligen i sådana internationellt offentligt noterade företags aktier vars affärsverksamhet till en betydande del består av gruvdrift av guld, silver, platinum och eller diamanter. Zenito Oy är fondens portföljförvaltare och fondbolaget är Evli-Fondbolag Ab.

BEKANTA DIG MED PLACERINGSFONDEN

Placeringsfond Zenito UK Value Fund

Fondens placerar sina medel huvudsakligen i sådana offentligt noterade företags aktier vars hemvist och huvudsakliga börsnoteringsort är Storbritannien och/eller vars affärsverksamhet till stor del är beroende av utvecklingen av den brittiska ekonomin. Zenito Oy är fondens portföljförvaltare och fondbolaget är Evli-Fondbolag Ab.

BEKANTA DIG MED PLACERINGSFONDEN

Placeringsfond Fourton Hannibal

Placeringsfonden Fourton Hannibal placerar sina medel i sådana, gärna lågt skuldsatta, europeiska börsbolag vars marknadsvärde på börsen bedöms vara obanligt lågt i relation till företagens förmögenhet samt vinst- och dividendkapacitet. Zenito Oy fungerar som fondens portföljförvaltare och fondens fondbolag är Fourton Oy.

Fourton Hannibals placeringsstrategi.
(Källa: Fourton Oy)

BEKANTA DIG MED PLACERINGSFONDEN

Individuell kapitalförvaltning och investeringsrådgivning

Kapitalförvaltningen och investeringsrådgivningen baserar sig på avtal mellan enskild kund och Zenito Oy

ZENOSTOCK

TIDERNAS HJÄLPMEDEL FÖR AKTIEPLACERAREN

Zenito Oy:s andra verksamhetsområde är en internet-baserad tjänst för den aktieintresserade allmänheten. Tjänstens innehåll och funktioner är utvecklat för att användas som ett centralt hjälpmedel för Zenitos egna placeringsverksamhet och dess användningsändamål är att leta efter och undersöka samt följa med billiga och annars intressanta börsaktier.

Zenostock

Information om Zenito Oy och dess
placerings- och sidotjänster

Ladda ner

Dataskyddsbeskrivning

Ladda ner

Uppgifter med anknytning till hållbarhet

Beaktande av hållbarhets­risker i samband med kapital­förvaltningens investerings­beslut och investerings­rådgivning / Resultatet av bedömningen av hållbarhetsriskernas effekt, som hållbarhetsriskerna sannolikt har på de erbjudna investeringsprodukternas avkastning / Belönings­principernas enlighet med beaktande av hållbarhets­risker / Taxonomi-förordningsenlig förklaring angående finansiell produkt

Kapitalförvaltning

Investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas inte

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivningens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas inte

Ladda ner

Uppgifter om värdepappersföretagen per placeringsinstrument - 2023

Ladda ner

Uppgifter om de fem viktigaste handelsplatserna samt kvaliteten på verkställandet - 2022

Ladda ner

Uppgifter om de fem viktigaste handelsplatserna samt kvaliteten på verkställandet - 2021

Ladda ner

Uppgifter om de fem viktigaste handelsplatserna samt kvaliteten på verkställandet - 2020

Ladda ner

Uppgifter om de fem viktigaste handelsplatserna samt kvaliteten på verkställandet - 2019

Ladda ner

Uppgifter om de fem viktigaste handelsplatserna samt kvaliteten på verkställandet - 2018

Ladda ner

Ägarstyrning

Ladda ner