KAPITALFÖRVALTNING

Placeringsfond Zenito Silver and Gold

Fonden placerar sina medel huvudsakligen i sådana internationellt offentligt noterade företags aktier vars affärsverksamhet till en betydande del består av gruvdrift av guld, silver, platinum och eller diamanter. Zenito Oy är fondens portföljförvaltare och fondbolaget är EAB Rahastoyhtiö Oy.

BEKANTA DIG MED PLACERINGSFONDEN

Placeringsfond Fourton Hannibal

Placeringsfonden Fourton Hannibal placerar sina medel i sådana, gärna lågt skuldsatta, europeiska börsbolag vars marknadsvärde på börsen bedöms vara obanligt lågt i relation till företagens förmögenhet samt vinst- och dividendkapacitet. Zenito Oy fungerar som fondens portföljförvaltare och fondens fondbolag är Fourton Oy.

Fourton Hannibals placeringsstrategi.
(Källa: Fourton Oy)

BEKANTA DIG MED PLACERINGSFONDEN

Individuell kapitalförvaltning och investeringsrådgivning

Kapitalförvaltningen och investeringsrådgivningen baserar sig på avtal mellan enskild kund och Zenito Oy

ZENOSTOCK

TIDERNAS HJÄLPMEDEL FÖR AKTIEPLACERAREN

Zenito Oy:s andra verksamhetsområde är en internet-baserad tjänst för den aktieintresserade allmänheten. Tjänstens innehåll och funktioner är utvecklat för att användas som ett centralt hjälpmedel för Zenitos egna placeringsverksamhet och dess användningsändamål är att leta efter och undersöka samt följa med billiga och annars intressanta börsaktier.

Zenostock

Information om Zenito Oy och dess
placerings- och sidotjänster

Ladda ner

Dataskyddsbeskrivning

lataa

Uppgifter om de fem viktigaste handelsplatserna samt kvaliteten på verkställandet - 2017

Lådda ner