Zenito Oy:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Zenito Oy toimii vastuullisesti sijoitusneuvonnassa, sekä hallinnoitavien mandaattien että sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa, ja yrityksen omassa liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan (Environment, Social, Corporate Governance, eli ESG-asioiden) huomioimista. ESG-asioiden huomioiminen osana sijoitusprosessia on Zenito Oy:ssä salkunhoitajan vastuulla.

Zenito Oy:n näkökulmasta vastuullisen sijoittajan tarkoituksena on saada salkuilleen hyvä tuotto. ESG-näkökohdat huomioivat yritykset hoitavat myös taloudelliset velvoitteensa hyvin, pienentäen näin sijoittajan riskiä. Parhaat mahdollisuudet hyvään tuottoon pitkällä aikavälillä on sijoittajalla, joka pyrkii myös huomioimaan perinteisen taloudellisen raportoinnin ulkopuoliset erät ja tuntee sijoituskohteensa.

Zenito Oy ei ole pääsääntöisesti aktiivinen yritysten yhtiökokouksissa. Zenito Oy pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Zenito Oy on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF ry:ssä (Finland’s Sustainable Investment Forum) ja haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa. Zenito Oy pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset tulevaisuudessa toimisivat entistä vastuullisemmin.

Petter Langenskiöld Toimitusjohtaja / Salkunhoito + 358 50 5638933
s. 1967, KTL, omaa merkittävän kokemuksen sijoitusalalta ja on toiminut seuraavissa tehtävissä v 1990 lähtien: assitenttina ja tutkijana, Svenska Handelshögskolan, AG Pankkiiriliike Oy:ssä osakeanalyytikkona, Norvestia Oyj:ssä pääanalyytikkona ja salkunhoitajana, Seligson Oyj:ssä ja eQ Pankki Oy:ssä salkunhoitajana ja Fourton Oy:ssä salkunhoitajana.
Henrik Kyynäräinen Hallinto +358 40 5900128
s. 1975, KTM (rahoitus), monivuotinen ja -puolinen kokemus eri sijoitusalan asiantuntijatehtävistä. Henrik Kyynäräinen on toiminut mm. Nordea Pankki Oyj:ssä antolainaus-tehtävissä, Eficor Corporate Finance Oy:ssä analyytikkona, eQ Pankki Oy:ssä salkunhoitajana, Optiomi Invest Oy:ssä sijoitusjohtajana ja Quantum Partners Oy:ssä tuotekehitystehtävissä.
Sarianna Paju Hallinto / Back-office +358 50 565 8140
s.1974, Tradenomi, työskennellyt erilaisissa tehtävissä pankki- ja rahoitusalalla mm. rahoitusassistenttina ja palveluesimiehenä Sampo Rahoitus Oy:ssä, yrityspalveluneuvojana Helsingin OP Pankissa sekä back office asiantuntijana OP-Privatessa.

hallitus

puheenjohtaja

Niclas Diesen, toimitusjohtaja,
K. Hartwall Invest Oy Ab

jäsen

Petter Langenskiöld

jäsen

Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö,
Apteekkien Eläkekassa