Zenito Oy är ett finländskt värdepappersföretag, som är majoritetsägt av sina anställda och vars verksamhet koncentrerar sig på en sak – billiga börsaktier.

Bolagets verksamhet, dess placeringsstrategi och analysmetoder baserar sig på över 20 års praktisk erfarenhet av framgångsrik och resultatinriktad portföljförvaltning.

Vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen, som beviljat Zenito Oy koncession den 11.8.2014.

Zenito Oy har två verksamhetsområden Kapitalförvaltning och Zenostock, en Internet-tjänst för att hitta och analysera billiga börsbolag:

KAPITALFÖRVALTNING läs mera
ZenoStock.com Till tjänsten
Nyckelpersoner
Petter Langenskiöld Verkställande direktör / Portföljförvaltning
Henrik Kyynäräinen Administration
Sarianna Paju Administration / Back-office