Zenito Oy är en del av Evli koncernen från och med 31.1.2024. Läs mer på finska.

Zenito Oy:s nya besöksadress är from. 12.2.2024: Alexandersgatan 19, Helsingfors / 4. vån.

Zenito Oy:s verksamhet koncentrerar sig på en sak – billiga börsaktier. Bolagets placeringsstrategi och analysmetoder baserar sig på över 20 års praktisk erfarenhet av framgångsrik och resultatinriktad portföljförvaltning.

Vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen, som beviljat Zenito Oy koncession den 11.8.2014.

Zenito Oy har två verksamhetsområden Kapitalförvaltning och Zenostock, en Internet-tjänst för att hitta och analysera billiga börsbolag:

KAPITALFÖRVALTNING läs mera
ZenoStock.com Till tjänsten
Nyckelpersoner
Petter Langenskiöld Verkställande direktör / Portföljförvaltning
Henrik Kyynäräinen Administration
Sarianna Paju Administration / Back-office